Schrijfhulp 2e druk
Docenten

Informatie voor docenten

Schrijfhulp is een online studiepakket

In het hoger onderwijs is vaak geen tijd om goed te leren schrijven. Studenten krijgen meestal wel feedback op de inhoud van hun verslagen en notities, maar niet op structuur of stijl. Schrijfhulp is een online studiepakket dat dit probleem ondervangt. Met behulp van toetsen, theorie en heel veel oefeningen kan de student gericht aan de slag met die schrijfvaardigheden die hij nog niet goed beheerst. De online methode geeft feedback op de antwoorden. Docenten kunnen de vorderingen en resultaten van hun studenten in de gaten houden via het studentvolgsysteem. Het boek kan als naslagwerk gebruikt worden na voltooiing van de cursus.

Deze tweede druk is geheel herzien. Een heldere inleiding op de training en meer verwijzingen naar de online oefeningen zorgen voor meer eenheid tussen website en boek. De website heeft een nieuwe vormgeving en is nu ook goed te gebruiken op een tablet.

Werkwijze online training

Werkwijze online training

De student begint met een instaptoets om te bepalen welke schrijfhulpvaardigheden nader bestudeerd en geoefend moeten worden. Vervolgens krijgt hij theorie over de vaardigheid die hij ter hand neemt, en veel oefeningen. Aan het eind van elk thema volgt een toets waarmee bepaald wordt of hij het onderdeel voldoende beheerst.
Het gaat om de volgende schrijfvaardigheden: tekstopbouw, formuleren, stijl, spelling(s)kwesties, werkwoordspelling en leestekens.

 

Studentvolgsysteem

Veel docenten vinden het prettig om te zien wat de vorderingen van hun studenten zijn in het gebruik van de cursus. Daarom bevat de website een studentvolgsysteem

 

Een docent krijgt speciale bevoegdheden in de website

Als u een beoordelingsexemplaar aanvraagt, dan ontvangt u tevens een account waarmee u kunt inloggen in de website. Dit is een zogenoemd docentenaccount met speciale bevoegdheden:

  1. U ziet bij een vraag direct het juiste antwoord staan;
  2. U kunt het studentvolgsysteem gebruiken;
  3. U kunt opmerkingen toevoegen aan de website die alleen uw studenten kunnen zien. 
Tip: deze website werkt wel op systemen met een smal scherm zoals een smartphone, maar je kunt hem beter gebruiken op een computer of tablet.

Hint: this website does work on a smartphone screen, but we recommend that you use a computer or tablet.