Schrijfhulp 2e druk
Docenten > Eindtoetsen

Eindtoetsen

Per thema is een eindtoets ontwikkeld. De toetsen zijn getest op hun betrouwbaarheid. De betrouwbaarheid geeft weer in hoeverre items van een toets onderling correleren. Het is een manier om na te gaan of deze items samen een onderliggend homogeen concept meten. In dit geval wilden we met de eindtoetsen meten in hoeverre studenten de thema's beheersen. De items van een eindtoets moeten dus de beheersing van dat thema meten en voldoende met elkaar correleren.

 

Naast de betrouwbaarheid, kunnen de scores op de eindtoetsen en de afzonderlijke items ook informatie geven over de kwaliteit van de toets. Een goede toets bevat een spreiding in de moeilijkheidsgraad van de vragen. Te veel moeilijke of te veel makkelijke vragen in een toets zorgt voor een vertekend beeld van het beheersingsniveau. De toetsen moeten dus aansluiten op het niveau van de doelgroep, om zo te kunnen onderscheiden wie de taalvaardigheid goed of minder goed beheerst. 

 

De conclusie van het rapport was als volgt:

Over het algemeen geven de eindtoetsen een goed beeld van de beheersing van de taalvaardigheid per thema. De scores op de toetsen zijn normaal verdeeld. De toetsen bevatten niet te veel makkelijke of moeilijke items.

 

Mocht u nog vragen hebben over dit onderzoek, dan kunt u die stellen via de contactpagina.

Tip: deze website werkt wel op systemen met een smal scherm zoals een smartphone, maar je kunt hem beter gebruiken op een computer of tablet.

Hint: this website does work on a smartphone screen, but we recommend that you use a computer or tablet.