Schrijfhulp 2e druk
Hoe gebruik je de methode?

Hoe gebruik je de methode?

Hoe gebruik je de methode?

De online training vormt het belangrijkste onderdeel van het studiepakket. Het pakket is te gebruiken voor zelfstudie, maar kan ook door je docent in lessen worden ingezet. 

  • Aan de hand van een instaptoets kun je vaststellen of je een schrijfhulpvaardigheid voldoende beheerst. 
  • Indien nodig kun je daarna oefenen met de betreffende vaardigheid. De vaardigheden zijn in zes thema’s uitgewerkt. Je leert steeds een kleine hoeveelheid theorie en daarna oefen je door het maken van opdrachten. Bij elk antwoord krijg je feedback, waardoor je weet waarom iets goed of fout was.
  • Aan het einde van een thema volgt een thematoets waarmee je kunt nagaan of je de betreffende vaardigheid inmiddels voldoende beheerst.

Zie ook het schema hiernaast. Klik op het vergrootglas om het schema te vergroten.

 

Koppel je docent

Je docent kan je activiteiten volgen als je zijn docentcode koppelt aan jouw account. Dat kun je doen bij het aanmaken van je account of later in je accountinstellingen.

Tip: deze website werkt wel op systemen met een smal scherm zoals een smartphone, maar je kunt hem beter gebruiken op een computer of tablet.

Hint: this website does work on a smartphone screen, but we recommend that you use a computer or tablet.